Aktivt liv ved fjorden er et nytænkende foreningsfællesskab, som bygger på klassiske og moderne idræts og
friluftsaktiviteter med fjord og kyst som fællesnævner.

Vores vision er at skabe en unik og moderne aktivitets- og formidlingskultur ved og på Præstø Fjord med
foreningslivet som katalysator. Vi vil skabe en ny fortælling om Præstø Fjord, der inspirerer til et aktivt liv i,
på og ved vandet, ved at samle foreningslivet om klassiske og moderne idræts- og friluftsaktiviteter til
glæde for børn, unge, voksne og ældre i nærområdet.

Vores ide er derfor at etablere et foreningsfællesskab, der samler foreninger på tværs af interesser om én
fælles vision. Styrken i foreningsfællesskabet er, at vi er mange til at løfte den fælles vision, vi formår at
skabe kontinuerlig aktivitet i lokalområdet, vi kan hurtigt søsætte nye ideer sammen med områdets
interessenter, og vi kan styrke læring gennem samarbejde med skoler og institutioner. For at skabe en unik
aktivitets- og formidlingskultur ved kysten vil vi arbejde målrettet på at integrere klassiske vand- og
kystaktiviteter med moderne aktiviteter så som stand up paddle, havsvømning, kajakpolo, beachvolley,
fridykning m.fl.

Vi mener, at projektet er vigtigt at gennemføre, da det har et klart iboende potentiale til at skabe øget
aktivitet og læring for børn, unge, voksne og ældre. Desuden rummer projektet også mulighed for at
inspirer til en ny dansk foreningskultur, der sætter aktivitet og læring ved kysten i centrum. Kysten er
danskernes fælles ressource, og derfor skal netop kysten og fjorden være omdrejningspunktet for
fællesskab, bevægelse og læring.