Referat af styregruppemøde den 11. juni 2020

Klik her for at hente referatet af styregruppemødet afholdt den 11. juni 2020.